Mayo  8, 2022

Episode 3: XilxesToday #3. Anàlisis polític i social dels danys que portara la PLANTA SOLAR que se instal·larà a Xilxes.

XilxesToday #3. Anàlisis polític i social dels danys que portara la PLANTA SOLAR que se instal·larà a Xilxes.
Share this episode:
Podcast powered by Podnation