Abril  9, 2022

Episode 2: XilxesToday #2. Repàs polític de la setmana, no ens deixem cap tema

Parlarem del plenari, de la passarel·la, de la piscina i el PP, de les propostes elitistes de la dreta, de cultura, d'educació, no deixarem titere sense cap. Abril -1
Share this episode:
Podcast powered by Podnation