September  22, 2022

Episode 1: My Media

My Media là đơn vị cung cấp các giải pháp sáng tạo về hình ảnh như TVC, phim doanh nghiệp, video viral, quay chụp chương trình sự kiện, kỷ yếu…
Chúng tôi, tự hào là đơn vị agency với các sản phẩm chất lượng làm hài lòng nhiều khách hàng và đối tác uy tín trên cả nước.
My Media - Quay phim, chụp ảnh sự kiện chuyên nghiệp
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: [email protected]
Hotline: 0867128688
Website: https://mymedia.vn/
Share this episode:
Episode cover: My Media

00:00:00 - Mi Media là đơn vị cung cấp các giải pháp sáng tạo về hình ảnh như TVC, phim doanh nghiệp, VideoVider, quay chục chương trình sự kiện, kỳ yếu.

00:00:08 - Chúng tôi, tự hào là đơn vị AgenC với các sản phẩm chất lượng làm hài lòng nhiều khách hàng và đối tác uy tín trên cả nước.

00:00:16 - Mymedia quay phim, chụp ảnh sự kiện chuyên nghiệp, địa chỉ, tầng 4, toài nhà Hàn Viện, 203 Minh Khai, 2 bà Trưng, Hà Nội, email manazermymedia.vn, hotline 0867128688, website httvsmymedia.vn

Podnation orange logo
Podcast powered by Podnation