Podcast cover: Bandwidth (Băng Thông) Là Gì? Cách Tính Băng Thông Hosting
Khi truy cập internet, bạn có thể nhận thấy trong khi một số trang web tải rất nhanh thì một vài trang lại tải chậm. Và băng thông là một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Vậy băng thông là gì? Băng thông là một thuật ngữ thường thấy khi bạn sử dụng internet. Tuy nhiên, để hiểu rõ về nó thì không phải ai cũng biết. Vì vậy, nhằm giúp bạn có thêm kiến thức về bandwidth, Hosting Việt sẽ mang đến những khái niệm cơ bản thông qua phần chia sẻ sau. Mời bạn cùng tìm hiểu nhé!
https://hostingviet.vn/bandwidth-bang-thong-la-gi
Follow this podcast and don't miss any episode...
Your privacy is very important to us, we will not send spam or sell your data. You can unsubscribe from our emails at any time. More details in our Privacy Policy.

Bandwidth (Băng Thông) Là Gì? Cách Tính Băng Thông Hosting

Khi truy cập internet, bạn có thể nhận thấy trong khi một số trang web tải rất nhanh thì một vài trang lại tải chậm. Và băng thông là một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Vậy băng thông là gì? Băng thông là một thuật ngữ thường thấy khi bạn sử dụng internet. Tuy nhiên, để hiểu rõ về nó thì không phải ai cũng biết. Vì vậy, nhằm giúp bạn có thêm kiến thức về bandwidth, Hosting Việt sẽ mang đến những khái niệm cơ bản thông qua phần chia sẻ sau. Mời bạn cùng tìm hiểu nhé!
https://hostingviet.vn/bandwidth-bang-thong-la-gi
A podcast by hostingviet90
Share this show:
There are no new episodes.
Podnation orange logo
Podcast powered by Podnation